Informace o vnitřním oznamovacím systému 

Informace o vnitřním oznamovacím systému podle zákona č. 171/2023 Sb.

Obchodní společnost:

obchodní firma: Niehoff Nábytek k.s.
IČ: 27982688
se sídlem: Meclov čp. 184
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, A. 19875

zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále též „Zákon“, vnitřní oznamovací systém (VOS).

V rámci vnitřního oznamovacího systému jsou k dispozici následující komunikační metody:

Kontaktní údaje pro písemná oznámení – příslušná osoba  (možné podávat v českém, německém či anglickém jazyce):

 SGP Rechtsanwälte
Robert D. Buchmann
Compliance Officer
Bahnhofstrasse 41
89231 Neu-Ulm
SRN

 E-Mail: buchmann@sgp-legal.de

Kontaktní údaje pro ústní podání (příslušná osoba 2):

jméno, příjmení: JUDr. Jana Kopáčková
telefonní číslo: 00420 603 591 988
email: whistleblowing@janakopackova.cz

Obchodní společnost Niehoff Nábytek k.s. využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, než je následující okruh osob:

- zaměstnanci
- účastníci odborných stáží či odborných praxí
- uchazeči o zaměstnání.

Dále je možné podat v rámci ČR oznámení prostřednictvím systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Whistleblower – Justice.cz

Obchodní společnosti Niehoff Nábytek k.s. postupuje při přijímání a zpracování oznámení v souladu se Zákonem.

 

Krátké VIDEO
o naší společnosti